Leśnicy którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1939-1949 na terenie Wołynia

Leśnicy którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1939-1949 na terenie Wołynia
(teren przedwojennej Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Wołyńskiego z/s w Łucku)

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Leśnicy którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie Małopolski Wschodniej i powojennej Rzeszowszczyzny

Leśnicy którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie Małopolski Wschodniej i powojennej Rzeszowszczyzny (teren przedwojennej Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Lwowskiego we Lwowie i powojennej Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Rzeszowskiego z/s w Rzeszowie / Tarnowie)

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Rabka 1937: Lekarze przyjmujący w sezonie letnim

Rabka-Zdrój, do 1999 (dzisiaj potocznie) Rabka– miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, siedziba gminy Rabka-Zdrój. Położona jest w Kotlinie Rabczańskiej, na wysokości 500–560 m n.p.m., u ujścia potoków Poniczanki, Słonki i Skomielnianki do Raby.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Urzędnicy i mieszkańcy Horyńca w latach 1874 – 1918

Horyniec-Zdrój – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Horyniec-Zdrój. Leży na pograniczu Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschodniego. W XVIII-XIX w. miasteczko.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Lista uprawnionych do wyborów do Rady Izby Lekarskiej w Krakowie w 1925 r.

Izba Lekarska w Krakowie. – Kraków, dnia 4 września 1925.
Wybory do Rady Izby lekarskiej w Krakowie.
— Lista uprawnionych do wyborów. Zarząd Izby Lekarskie wyznacza — na podstawie art. 14 i 16 ustawy z 2 grudnia 1921 o ustroju i za­kresie działania Izb Lekarskich (Dz. U. R. P. Nr 1’05 z dnia 29 grudnia 192il, poz. 763) — dzień 17 gru­dnia 1925 dla wyborów do Rady Izby Lekarskiej w Krakowie. Województwo Krakowskie i Kieleckie.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy