Duszpasterze parafii p.w. Opatrzności Bożej w Gdańsku

Powstanie parafii p.w. Opatrzności Bożej w Gdańsku, obejmującej teren byłego lotniska – dzielnicę Zaspa. Ustanowienie ks. Juliana Nogi proboszczem nowo powstałej parafii (5.VIII.79). Pierwsza msza św. w parafii (19 VIII.79). Budowa baraku mieszczącego salki katechetyczne, tymczasową kaplicę, i mieszkania księży. Budowa, poświęcenie budynku kaplicy (19.II.1980).

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Duchowieństwo parafii św. Brygidy w latach 1840-1945

Kościół św. Brygidy w Gdańsku związany z zakonem Najświętszego Zbawiciela sięga swymi początkami XIV w. Od XVII w. pełnił funkcję kościoła parafialnego. Po kasacie zakonu w 1840 r. świątynia stała się siedzibą parafii wojskowej, a od 1920 r. parafii terytorialnej. Kres działalności duszpasterskiej przyniósł rok 1945. W tym czasie kościół został zniszczony, ostatni wikariusz zginął w tragicznych okolicznościach i został pochowany przez swego proboszcza, ten ostatni wkrótce potem zmarł na wygnaniu. Odnowienie kościoła jak i funkcji parafialnych nastąpiło za czasów ks. prałata Henryka Jankowskiego.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Proboszczowie i przełożeni parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku-Sobieszewie

Administrator apostolski diecezji gdańskiej ks. dr Andrzej Wronka powierzył w sierpniu 1946 roku saletynom w obsługę duszpasterską; miejscowość Sobieszewo. W drugiej połowie września 1946 roku z polecenia ks. prowincjała Michała Kolbucha, został skierowany do Sobieszewa ks. Stanisław Krzyworączka w celu założenia i zorganizowania parafii. […]

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Duszpasterze Parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie

Malowniczy teren, na którym wybudowano świątynię to miejsce kultu religijnego wiernych z okolicznych miejscowości. Przez stulecia zmieniała się bryła świątyni, materiał budulcowy, patroni, a nawet wyznania – miejsce pozostawało zawsze to samo. O pięknym położeniu pierwotnego kościoła wspomina się w dokumencie wizytacyjnym z roku 1583 […]

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Duszpasterze Parafii św. Bernarda w Sopocie

W 1981 roku grupa wiernych, mieszkańców górnego Sopotu, przy poparciu księdza proboszcza Edwarda Brzozowskiego, udała się do Biskupa Gdańskiego Lecha Kaczmarka z pisemną prośbą, podpisaną przez 2000 osób, o utworzenie w tej części miasta nowej parafii. Powołano również Komitet Budowy Kościoła, aby wesprzeć starania władz kościelnych. Najważniejsze było uzyskanie terenu pod budowę kościoła. Ostatecznie, w zamian za odstąpienie miastu części terenu należącego do parafii Gwiazdy Morza (w miejscu tym stoi obecnie pomnik ku czci pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Sopotu), otrzymano działkę w górnym Sopocie, położoną na wzgórzu przyległym do lasu. Opracowanie projektu koncepcyjnego świątyni wraz z zapleczem Kuria Biskupia w Gdańsku zleciła architektom: Andrzejowi Kohnke i Januszowi Wieczorkiewiczowi; projekt konstrukcyjny wykonał Andrzej Muziński. 2 lutego 1983 roku erygowana została parafia świętego Bernarda, a jej proboszczem został ks. Zygmunt Toboła.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Proboszczowie parafii archikatedralnej w Gańsku – Oliwie

Archikatedra Oliwska – rzymskokatolicki kościół archikatedralny. Mieści się przy ulicy Bpa Edmunda Nowickiego w gdańskiej dzielnicy Oliwa, w województwie pomorskim. Należy do dekanatu Gdańsk Oliwa w archidiecezji gdańskiej.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Proboszczowie Parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku

Parafia św. Ignacego Loyoli w Gdańsku – parafia rzymskokatolicka usytuowana w Gdańsku na osiedlu Orunia–Św. Wojciech–Lipce, w rejonie historycznym Stare Szkoty. Wchodzi w skład dekanatu Gdańsk Śródmieście, który należy do archidiecezji gdańskiej

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Rządcy i proboszczowie parafii p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku – Nowym Porcie

Ze źródeł historycznych wiemy, że teren osady Nowy Port (Neufahrtwasser) należał do parafii katolickiej w Oliwie. W roku 1840 coraz liczniejsza grupa katolickich mieszkańców Nowego Portu zwróciła się do oliwskiego proboszcza z prośbą o posługę i opiekę duszpasterską, bądź o utworzenie choćby domu modlitwy czy kaplicy. Dopiero w 1854 r katolicy z Nowego Portu uzyskują zgodę na zawiązanie wspólnoty katolickiej, nad którą pieczę duszpasterską sprawował (kuratus) Ks. Karl Kniffke.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Proboszczowe Parafii pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu

OKSYWIE po raz pierwszy wymienione jest w dokumentach z 1209 roku., kiedy to Stanisława, żona księcia pomorskiego Mestwina I, nadała Kępę Oksywską klasztorowi Norbertanek w Żukowie. O posiadłości te zabiegali również cystersi z Oliwy. Syn Mestwina, książę Świętopełk, ustąpił im w 1224 roku dziewięć z piętnastu wiosek Kępy. Wkrótce potem cofnął darowiznę, ponownie oddając ją Norbertankom. W 1245 roku Świętopełk i biskup kujawski Michał potwierdzili przywilej nadania dla Norbertanek.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Duszpasterze Parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku Chełmie

Parafia pw. Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku – parafia rzymskokatolicka usytuowana w Gdańsku. Należy do dekanatu Gdańsk-Łostowice, który należy z kolei do archidiecezji gdańskiej.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy