Żydzi w Tarnowie – Plansze edukacyjne

Plansze edukacyjne-informacyjne poświęcone historii tarnowskich Żydów
Miejsce: Bima Synagogi Starej oraz ulica Żydowska

“Osadnicy żydowscy pojawili się na terenach dzisiejszego regionu tarnowskiego już w średniowieczu. Pierwsze wzmianki o ich obecności pochodzą z 1445r. Od początku zajmowali się handlem, zaczynając od zboża i sprowadzanego z Węgier i Rusi wina. Przedsiębiorczość żydowskich osadników została dostrzeżona przez włodarzy Tarnowa. W roku 1581 właściciel miasta – Konstanty Ostrogski, wydał Żydom przywilej pozwalający na sprzedaż w domach, kramach i na rynku.

Zezwolono im również na wyrób gorzałki i wyszynk. Na mocy tego dokumentu Żydzi zostali wyłączeni spod jurysdykcji władz miejskich i przeniesieni pod jurysdykcję sądu zamkowego. Nakładał on również wysokie kary na bezczeszczących bóżnicę lub cmentarz. Żydzi posiedli również prawo do zamieszkania 12 domów na ulicy Żydowskiej. Znaczne, jak na ówczesne standardy, przywileje sprzyjały osiedlaniu się Żydów wokół Tarnowa, chociaż możliwość zamieszkania w obrębie murów miejskich była ograniczona. Dopiero w początkach XVIII w. książę Sanguszko zezwolił na liczniejsze osiedlanie się Żydów w samym Tarnowie. Znaczna część społeczności żydowskiej należała do elity kulturalnej i intelektualnej miasta. Pracowali w zawodach cieszących się społecznym zaufaniem i szacunkiem – adwokaci, lekarze, muzycy, nauczyciele.”

(więcej…)

0 Komentarzy

Wykaz więźniów I transportu Polaków do KL Auschwitz

14 czerwca 1940 roku Niemcy wysłali z Tarnowa do Auschwitz pierwszy masowy transport więźniów. Do obozu zagłady trafiło 728 Polaków, m.in. członkowie niepodległościowej konspiracji oraz aresztowani w obławach i łapankach.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Tarnowscy Legioniści i członkowie POW uczestniczący w 1918 r. w zrywie niepodległościowym

Pamięci Legionistów i członków Polskiej Organizacji Wojskowej, w tym Oddziału Lotnego i Sekcji Studenckiej POW, konspiratorów Organizacji WOLNOŚĆ w c.k. 20 pułku piechoty, harcerzy w Pogotowia Narodowego, członków cywilnego Komitetu Samoobrony, samorządowców, a także innych aktywnych patriotów, którzy przygotowali i w nocy z 30 na 31 października 1918 r. uczestniczyli w zwycięskim zrywie niepodległościowym, przynosząc – po 146 latach zaborczego jarzma – wolność Tarnowowi, jako pierwszemu z miast odradzającej się Rzeczypospolitej.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Generałowie Wojska Polskiego pochodzący z ziemi tarnowskiej

Generałowie Wojska Polskiego pochodzący z ziemi tarnowskiej walczący o niepodległość Polski w wojnach światowych, wojnie polsko-bolszewickiej, w walkach o kształt granic Rzeczpospolitej.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Duszpasterze parafii p.w. Opatrzności Bożej w Gdańsku

Powstanie parafii p.w. Opatrzności Bożej w Gdańsku, obejmującej teren byłego lotniska – dzielnicę Zaspa. Ustanowienie ks. Juliana Nogi proboszczem nowo powstałej parafii (5.VIII.79). Pierwsza msza św. w parafii (19 VIII.79). Budowa baraku mieszczącego salki katechetyczne, tymczasową kaplicę, i mieszkania księży. Budowa, poświęcenie budynku kaplicy (19.II.1980).

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy