„Łukasiewicz – wizjoner z duszą”: plenerowa wystawa

Tytuł wystawy: „Łukasiewicz – wizjoner z duszą”: plenerowa wystawa
Miejsce: #Galeriawplenerze – ogród przed Letnim Pałacem Lubomirskich w Rzeszowie
Do kiedy: Wystawa czynna do 07.10.2022 r.
Organizatorzy:

  • Galerii Fotografii Miasta Rzeszów.
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe
  • rzeszowska Okręgowa Izba Lekarska. 

Wystawa z okazji 200 rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza

(więcej…)

0 Komentarzy

Krynickie ślady Prymasa Tysiąclecia – wystawa

Stefan Wyszyński i (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953, zwany Prymasem Tysiąclecia, określany niekiedy jako mąż stanu, postrzegany jako obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła, doktor prawa kanonicznego, kaznodzieja, publicysta, kapelan duszpasterstwa Wojska Polskiego. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. Błogosławiony Kościoła katolickiego.

Twórca akcji duszpasterskich: Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego czy Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, inwigilowany przez służby bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz umieszczony w miejscu odosobnienia przez władze komunistyczne PRL.

(więcej…)

0 Komentarzy

Śladami Nikifora Krynickiego – wystawa

Nikifor Krynicki, właściwie Epifaniusz Drowniak (ur. 21 maja 1895 w Krynicy, zm. 10 października 1968 w Foluszu) – łemkowski malarz, przedstawiciel prymitywizmu.

Tablice informacyjne zawierające zdjęcia oraz najważniejsze fakty z życia malarza, jak również reprodukcje prac Nikifora, umieszczone zostały na wewnętrznym murze Cerkiwi Greckokatolicka p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krynicy Zdrój

(więcej…)

0 Komentarzy

Stopnie Służbowe Służby Leśnej

Służba leśna – Pracownicy Lasów Państwowych zajmujący się, w myśl ustawy o lasach z 28 września 1991 r., zarządzaniem lasami należącymi do LP, prowadzeniem gospodarki leśnej i ochroną lasów, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń zaliczanych do szkodnictwa leśnego oraz ochroną mienia. Pracownicy Służby Leśnej mają obowiązek noszenia munduru w czasie pełnienia obowiązków służbowych, korzystają przy tym z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych.

(więcej…)

0 Komentarzy

Stopnie służbowe w Straży Granicznej

Stopnie służbowe w Straży Granicznej – są tytułami funkcjonariuszy Straży Granicznej oznaczającymi miejsce danego funkcjonariusza w hierarchii służbowej.

Straż Graniczna została utworzona 16 maja 1991, jako formacja typu policyjnego przeznaczona do ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego. Zastąpiła w tej roli rozwiązane Wojska Ochrony Pogranicza, które były formacją wojskową i obowiązywało w nich to samo umundurowanie i te same stopniowe wojskowe co w Wojsku Polskim[.

Stopnie służbowe mają swoje oznaki. Nosi się je na naramiennikach, nakryciu głowy (czapce garnizonowej, furażerce oraz czapce polowej typu kepi), na rękawach (funkcjonariusze noszący umundurowanie MW) oraz na lewej piersi kurtki służbowej SG lub zimowej nieprzemakalnej.

(więcej…)

0 Komentarzy