Basznia Dolna – z wizytą w Galerii Kolejnictwa

Stacja Basznia galeria kolejnictwa ulokowana na terenie dawnej stacji kolejowej w Baszni Dolnej w gminie Lubaczów. Na odwiedzających czekają tutaj m.in. replika dawnej poczekalni oraz kas biletowych, multimedialne prezentacje pokazujące jak wyglądała kiedyś podróż pociągiem, jak wyglądały dawne dworce kolejowe, bagaże podróżne czy bilety kolejowe. Liczne tablice edukacyjne pozwalają bliżej poznać historię kolejnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania linii Jarosław-Sokal, jako odcinka Kolei Lwowskich. Oprócz tego można zobaczyć rozbudowaną makietę kolejową, przejechać się kolejką wąskotorową, zobaczyć z bliska parowóz oraz wagon pasażerski i towarowy.

(więcej…)

0 Komentarzy

Żydzi w Tarnowie – Plansze edukacyjne

Plansze edukacyjne-informacyjne poświęcone historii tarnowskich Żydów
Miejsce: Bima Synagogi Starej oraz ulica Żydowska

“Osadnicy żydowscy pojawili się na terenach dzisiejszego regionu tarnowskiego już w średniowieczu. Pierwsze wzmianki o ich obecności pochodzą z 1445r. Od początku zajmowali się handlem, zaczynając od zboża i sprowadzanego z Węgier i Rusi wina. Przedsiębiorczość żydowskich osadników została dostrzeżona przez włodarzy Tarnowa. W roku 1581 właściciel miasta – Konstanty Ostrogski, wydał Żydom przywilej pozwalający na sprzedaż w domach, kramach i na rynku.

Zezwolono im również na wyrób gorzałki i wyszynk. Na mocy tego dokumentu Żydzi zostali wyłączeni spod jurysdykcji władz miejskich i przeniesieni pod jurysdykcję sądu zamkowego. Nakładał on również wysokie kary na bezczeszczących bóżnicę lub cmentarz. Żydzi posiedli również prawo do zamieszkania 12 domów na ulicy Żydowskiej. Znaczne, jak na ówczesne standardy, przywileje sprzyjały osiedlaniu się Żydów wokół Tarnowa, chociaż możliwość zamieszkania w obrębie murów miejskich była ograniczona. Dopiero w początkach XVIII w. książę Sanguszko zezwolił na liczniejsze osiedlanie się Żydów w samym Tarnowie. Znaczna część społeczności żydowskiej należała do elity kulturalnej i intelektualnej miasta. Pracowali w zawodach cieszących się społecznym zaufaniem i szacunkiem – adwokaci, lekarze, muzycy, nauczyciele.”

(więcej…)

0 Komentarzy

“Wolę o tym nie mówić” – wystawa

Tytuł wystawy: „Wolę o tym nie mówić”.
Miejsce: Galeria Palowa Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku
Do kiedy: Wystawa czynna do 07.05.2023 r.
Kuratorzy: Mateusz Jasik, dr Andrzej Hoja, Anna Czarnota (Muzeum Gdańska), Magdalena Jaszcza (kurator zewnętrzny)
Projektanci: Agata Cieśnik, Zuzanna Dolega, Michał Jeziorski

Opis wystawy: “Bohaterska obrona Westerplatte i Poczty Polskiej w Gdańsku należy do polskiego kanonu opowieści o II wojnie światowej. Mniej znana jest martyrologia Polaków – obywateli Wolnego Miasta Gdańska, włączonego wraz z wybuchem wojny do III Rzeszy. Poza głównym nurtem opowieści o XX wieku znajduje się doświadczenie zwykłych gdańszczan, zarówno Polaków, Kaszubów i Niemców w przełomowym 1945 roku oraz czasach powojennych. Jest to okres, kiedy nie tylko dokonały się zmiany administracyjne, wymiana ludności, ale też czas kiedy pozostali w mieście gdańszczanie wraz z przybyszami z Polski centralnej i dawnych województw wschodnich II Rzeczpospolitej stworzyli nowy Gdańsk.”

(więcej…)

0 Komentarzy

“Ramię krzep – Ojczyźnie służ” – wystawa plenerowa

  • Tytuł wystawy: „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 135 rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce
  • Miejsce: Park Jedności Polonii z Macierzą w Rzeszowie
  • Do kiedy: Wystawa czynna do 10.02.2023 r.
  • Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
  • Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Pełne Pamięci.
  • Partnerzy: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Muzeum Sportu I Turystyki w Warszawie, Polish Falcons of America.

(więcej…)

0 Komentarzy