Nauczyciele w Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (1817 – 1939)

Pierwotnie szkoła została utworzona w 1817. Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1937 zostało utworzone „Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni” (państwowa szkoła średnią ogólnokształcąca, złożoną z czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum), po wejściu w życie tzw. reformy jędrzejewiczowskiej szkoła miała charakter koedukacyjny, a wydział liceum ogólnokształcącego był prowadzony w typie humanistycznym i matematycznym[2]. Pod koniec lat 30. szkoła funkcjonowała pod adresem ulicy plac Brodzińskiego 1[2].

W 2000 przyjęto obowiązującą nazwę I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy