Członkowie Towarzystwa Biblioteki dla Wszystkich im. Huggona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej

[…] W r. 1915 ciż sami działacze oświatowi, grupujący się około b., Uniwersytetu dla Wszystkich z Cecylją Kozłowską na czele opracowują statut „Towarzystwa Bibljoteki dla Wszystkich imienia Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej”, zatwierdzony przez władze okupacyjne austrjackie i aktem rejentalnym, zgodnie z powyżej wymienioną umową, księgozbiór zostaje oddany nowopowstałemu Towarzystwu. Następnie T-wo zostaje zalegalizowane przez Władze Polskie, a mianowicie przez Województwo Kieleckie w dniu 26 lipca r. 1921 […]

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Mechanik” w Tarnowskich Górach

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (ZSTiO) „Mechanik” w Tarnowskich Górach – publiczna szkoła średnia w Tarnowskich Górach.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Dyrektorzy i kierownicy II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach – szkoła ponadpodstawowa mieszcząca się w Śródmieściu Katowic przy ul. Bartosza Głowackiego 6.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Absolwenci Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu

Rodowód szkoły sięga 1894, gdy dzięki niemieckiemu przemysłowcowi Henrykowi Dietlowi otwarto Sosnowiecką Szkołę Realną w obecności przedstawiciela carskiej Rosji (pod której zaborem znajdował się w tych czasach Sosnowiec) i licznie zgromadzonych mieszkańców miasta. Była to pierwsza szkoła średnia w Zagłębiu Dąbrowskim.

Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1937 zostało utworzone „II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu” (państwowa szkoła średnią ogólnokształcąca, złożoną z czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum), po wejściu w życie tzw. reformy jędrzejewiczowskiej szkoła miała charakter męski, a wydział liceum ogólnokształcącego był prowadzony w typie matematycznym i matematyczno-przyrodniczym. Pod koniec lat 30. szkoła funkcjonowała pod adresem ulicy Stefana Żeromskiego 3

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Kuracjusze w Jaworzu: Lista gości – 1872 r.

Na pomysł stworzenia w Jaworzu kurortu z prawdziwego zdarzenia wpadli majętni właściciele tej uroczej miejscowości. W połowie XIX wieku byli nimi przedstawiciele rodu Saint Genois d’Anneaucourt; zamieszkali w efektownym pałacu w centrum wsi. Z myślą o kuracjuszach powstały łazienki i pensjonaty; do ich dyspozycji oddano również przypałacowy park. Co prawda nie ma już w Jaworzu uzdrowiska, nie ma dziedziców z arystokratycznymi tytułami, ale pozostał park.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy