Biskupi Krakowscy w latach 1008 – 2022

Początki Biskupstwa Krakowskiego stanowią wciąż przedmiot dyskusji naukowej. Najstarsze kalendarze katedry wawelskiej wymieniają przed biskupem Popponem (znanym z roku 1000) jeszcze dwóch jego poprzedników: Prohora i Prokulfa. Mogli być oni albo biskupami krakowskimi, albo ołomunieckimi (z siedzibą w Krakowie), albo (jak chciała część dawniejszej historiografii) – kontynuatorami słowiańskiej misji św. Metodego. Dedykacja wawelskiej katedry św. Wacławowi zdaje się sugerować jej fundację jeszcze w okresie przynależności Krakowa do państwa czeskiego (przed 990).

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Absolwenci III Państwowego Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie w latach 1883 – 1939

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, dawniej III Państwowe Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego – szkoła średnia (liceum ogólnokształcące) znajdująca się w Krakowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9-13, na Piasku. Działa od 1883 roku.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Absolwenci VLO w Krakowie 1874 – 1939

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie – jedna z najbardziej prestiżowych szkół średnich w Polsce ze stupięćdziesięcioletnią tradycją, od lat utrzymująca się w czołówce rankingów szkół ponadpodstawowych. (więcej…)...

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Dyrektorzy VLO w Krakowie 1871-1951

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie – jedna z najbardziej prestiżowych szkół średnich w Polsce ze stupięćdziesięcioletnią tradycją, od lat utrzymująca się w czołówce rankingów szkół ponadpodstawowych.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Lista uprawnionych do wyborów do Rady Izby Lekarskiej w Krakowie w 1925 r.

Izba Lekarska w Krakowie. – Kraków, dnia 4 września 1925.
Wybory do Rady Izby lekarskiej w Krakowie.
— Lista uprawnionych do wyborów. Zarząd Izby Lekarskie wyznacza — na podstawie art. 14 i 16 ustawy z 2 grudnia 1921 o ustroju i za­kresie działania Izb Lekarskich (Dz. U. R. P. Nr 1’05 z dnia 29 grudnia 192il, poz. 763) — dzień 17 gru­dnia 1925 dla wyborów do Rady Izby Lekarskiej w Krakowie. Województwo Krakowskie i Kieleckie.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy