Biskupi i Biskupi pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej

W okresie rządów ostatniego księcia halicko-włodzimierskiego Bolesława syna Trojdena, władającego pod imieniem Jerzego II (po roku 1323-1340), chrześcijaństwo zachodnie na tych terenach poczyniło znaczące postępy. Książę wywodzący się z mazowieckiej linii Piastów, który na prawosławie przeszedł w chwili objęcia tronu, popierał wpływy zachodnie i sprzyjał katolikom. To właśnie w okresie jego panowania miał miejsce dalekosiężny w skutkach akt. U schyłku rządów księcia (- 1340), utworzona została rzymskokatolicka diecezja przemyska ze stolicą w Przemyślu, zależna bezpośrednio od Stolicy Apostolskiej. Równolegle papież, zapewne Benedykt XII (1334-1342), mianował dla Przemyśla biskupa którym został duchowny noszący imię Iwan (Ivanus).

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Kierownicy szkoły i nauczyciele pomocniczy w Szkole w Radawie

Radawa – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Wiązownica.
Początki szkolnictwa w Radawie są datowane na pocz. XIX wieku, gdy powstała szkoła parafialna.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Kadra kierownicza Szkoły Podstawowej w Mogielnicy

Do roku 1932 na terenie naszej wsi nie istniała szkoła, bowiem nie funkcjonowała samodzielna gromada Mogielnica. Dzieci uczęszczały do sąsiednich wsi: Niechobrza, Boguchwały i Lutoryża. Co bardziej świadomi mieszkańcy zaczęli myśleć o zorganizowaniu szkoły, aby dzieci nie musiały przemierzać dalekiej drogi i przede wszystkim mogły ukończyć podstawową edukację. To zamierzenie zostało zrealizowane właśnie w 1932 roku, poprzez uruchomienie trzyklasowego punktu nauczania w domu prywatnym u Stanisława Brody (nauka w budynku trwała do 1939 roku)  […]

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Cieszanów: Pomnik poległych i pomordowanych w latach 1939-1947

Pomnik poświęcony Mieszkańcom miasta i gminy Cieszanów poległym i pomordowanym w latach 1939-1947. Pomnik upamiętnia ofiary, które zginęły z rąk niemieckich, sowiecki oraz nacjonalistów ukraińskich.

Lokalizacja: Skorupki / Armii Krajowej w Cieszanowie

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Tablica poświęcona uczniom Szkoły Rolniczej w Miłocinie, poległym w I WŚ

Pomnik oraz tablica pamiątkowa poświęcona „Uczniom Szkoły Rolniczej w Miłocinie poległym w Wojnie Światowej i w obronie Zmartwychwstałej Ojczyzny 1914 – 1920”

Lokalizacja: Miłocińska 75, 35-232 Rzeszów / Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Tablica poświęcona poległym legionistom Ziemi Rzeszowskiej

Poległym Legionistom Ziemi Rzeszowskiej w bojach o Wolność Ojczyzny. Lista poległych w latach 1914 – 1920

Lokalizacja: Na zewnątrz kościoła garnizonowego, pw. MB Królowej Polski / ul. Reformacka 5, Rzeszów

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Horyniec: Żołnierze Legionów Polskich oraz Żołnierze polegli w walce z UPA

Tablica pamiątkowa „Hołdzie Obrońcom Ojczyzny Żołnierze Legionów Polskich / Żołnierze Poelgli w Walce z UPA w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości dnia 11 listopa 2018 r.”

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Ofiary II WŚ wśród mieszkańców ziemi horynieckiej

W 70 rocznicę września 1939 roku Pamięci mieszkańców ziemi horynieckiej – ofiar II Wojny Światowej. Pomnik powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Uczestnicy praktyk w Szkole Mleczarskiej w Rzeszowie

Szczegółowy wykaz  zawiera imię i nazwisko praktykanta, rok lub lata, w których dana osoba uczestniczyła w praktykach mleczarskich organizowanych przez Szkołę Mleczarską w Rzeszowie. Wykaz zawiera dane praktykantów z okresu 1905 -1940

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Absolwenci kursów w Szkole Mleczarskiej w Rzeszowie

Baza zawiera imię i nazwisko, datę początkową i końcową oraz nazwę ukończonego kursu mleczarskiego, maślarsko-serowarskiego, dla organów kontroli targowej nabiału, dla pracowników kontroli spółek mleczarskich, dla kierowników mleczarni, dokształcającego, dla laborantek mleczarskich lub praktykantów mleczarskich. Baza zawiera wykaz absolwentów z lat 1903 – 1945

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy