Absolwenci Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu

Rodowód szkoły sięga 1894, gdy dzięki niemieckiemu przemysłowcowi Henrykowi Dietlowi otwarto Sosnowiecką Szkołę Realną w obecności przedstawiciela carskiej Rosji (pod której zaborem znajdował się w tych czasach Sosnowiec) i licznie zgromadzonych mieszkańców miasta. Była to pierwsza szkoła średnia w Zagłębiu Dąbrowskim.

Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1937 zostało utworzone „II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu” (państwowa szkoła średnią ogólnokształcąca, złożoną z czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum), po wejściu w życie tzw. reformy jędrzejewiczowskiej szkoła miała charakter męski, a wydział liceum ogólnokształcącego był prowadzony w typie matematycznym i matematyczno-przyrodniczym. Pod koniec lat 30. szkoła funkcjonowała pod adresem ulicy Stefana Żeromskiego 3

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy