Tablica poświęcona uczniom Szkoły Rolniczej w Miłocinie, poległym w I WŚ

Pomnik oraz tablica pamiątkowa poświęcona „Uczniom Szkoły Rolniczej w Miłocinie poległym w Wojnie Światowej i w obronie Zmartwychwstałej Ojczyzny 1914 – 1920”

Lokalizacja: Miłocińska 75, 35-232 Rzeszów / Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Tablica poświęcona poległym legionistom Ziemi Rzeszowskiej

Poległym Legionistom Ziemi Rzeszowskiej w bojach o Wolność Ojczyzny. Lista poległych w latach 1914 – 1920

Lokalizacja: Na zewnątrz kościoła garnizonowego, pw. MB Królowej Polski / ul. Reformacka 5, Rzeszów

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Uczestnicy praktyk w Szkole Mleczarskiej w Rzeszowie

Szczegółowy wykaz  zawiera imię i nazwisko praktykanta, rok lub lata, w których dana osoba uczestniczyła w praktykach mleczarskich organizowanych przez Szkołę Mleczarską w Rzeszowie. Wykaz zawiera dane praktykantów z okresu 1905 -1940

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Absolwenci kursów w Szkole Mleczarskiej w Rzeszowie

Baza zawiera imię i nazwisko, datę początkową i końcową oraz nazwę ukończonego kursu mleczarskiego, maślarsko-serowarskiego, dla organów kontroli targowej nabiału, dla pracowników kontroli spółek mleczarskich, dla kierowników mleczarni, dokształcającego, dla laborantek mleczarskich lub praktykantów mleczarskich. Baza zawiera wykaz absolwentów z lat 1903 – 1945

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Leśnicy którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie Małopolski Wschodniej i powojennej Rzeszowszczyzny

Leśnicy którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie Małopolski Wschodniej i powojennej Rzeszowszczyzny (teren przedwojennej Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Lwowskiego we Lwowie i powojennej Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Rzeszowskiego z/s w Rzeszowie / Tarnowie)

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Pomnik 10 rąk w Rzeszowie

Pomnik Ofiar Terroru w Rzeszowie, zwany również „Pomnikiem 10 rąk” usytuowany jest przy ulicy Partyzantów. Upamiętnia on dziesięciu mężczyzn (najprawdopodobniej członków ruchu oporu), który 11 lutego 1944 r. zostali w tym miejscu rozstrzelani przez Niemców.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Pomnik rozstrzelanych na Staroniwie 1 czerwca 1943 r.

Przy ul. Bohaterów znajduje się pomnik-obelisk upamiętniający rozstrzelanie 44 osób w wieku 16-53 lat w dniu 1 czerwca 1943 roku w dawnej wsi Staroniwa (dziś dzielnica Rzeszowa). Był to odwet Niemców za akcję żołnierzy KEDYW-u (dywersyjnego oddziału Armii Krajowej), którzy uszkodzili stację transformatorową położoną w rejonie dzisiejszej ul. Bohaterów. Niemcy nad ranem wyciągnęli mieszkańców z ich domów i strzałem w tył głowy wykonali na nich egzekucję.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy

Rektorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uniwersytet Rzeszowski – największa uczelnia na Podkarpaciu – rozpoczął swoją działalność 1 września 2001 r. na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2001 r. Uczelnia jest jednym z młodszych polskich uniwersytetów, ale kontynuuje długoletnie tradycje akademickie. Została utworzona z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, której
początek działalności datuje się na rok 1963, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Filia w Rzeszowie powołana w 1969 roku) oraz Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (istniejącego od 1973 roku). Podpis Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego pod ustawą o utworzeniu UR (4 lipca 2001 r.)
wieńczył długoletnie starania środowiska akademickiego o powołanie uniwersytetu w Rzeszowie.

Zawartość dostępna dla użytkowników posiadających aktywną ofertę PAKIET+ (dostęp do 6 baz danych za 39 zł / 14 dni)
Zaloguj się Dołącz teraz

0 Komentarzy