Stopnie Wojskowe w Polsce

Stopień wojskowy – tytuł żołnierza oznaczający miejsce danej osoby w hierarchii wojskowej oraz warunkujący zajmowanie stanowiska służbowego o określonym stopniu etatowym. Stopnie wojskowe mają swoje oznaki, składające się najczęściej z gwiazdek, tzw. diamentów, belek i krokiewek. Oznaki stopni umieszcza się na mundurze. W SZ RP oznaki stopni nosi się na naramiennikach (wz. 93), klatce piersiowej (wz. 2010), nakryciu głowy (czapce garnizonowej, berecie czy furażerce), rękawach mundurów (w Marynarce Wojennej) lub na lewej piersi kurtki mundurowej. Hierarchia stopni w wojsku często bywa powielana w innych służbach mundurowych danego kraju (policji, służbie granicznej, straży pożarnej, służbie więziennej itp.); a także w służbie chroniącej władze np. Służbie Ochrony Państwa.

Stopnie wojskowe w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych:

Korpus szeregowych

SzukamKrewnych.pl - szukamkrewnych stopnie wojsk1
Korpus podoficerów

SzukamKrewnych.pl - szukamkrewnych stopnie wojsk2
Korpus oficerów – oficerowie młodsi

SzukamKrewnych.pl - szukamkrewnych stopnie wojsk3
Korpus oficerów – oficerowie starsi

SzukamKrewnych.pl - szukamkrewnych stopnie wojsk4
Korpus oficerów – Generałowie

SzukamKrewnych.pl - szukamkrewnych stopnie wojsk5
Marszałek

SzukamKrewnych.pl - szukamkrewnych stopnie wojsk6

Stopnie wojskowe w Marynarce Wojennej:

Korpus marynarzy

SzukamKrewnych.pl - szukamkrewnych stopnie wojsk marynarka1
Korpus podoficerów

SzukamKrewnych.pl - szukamkrewnych stopnie wojsk marynarka2
Korpus oficerów – oficerowie młodsi

SzukamKrewnych.pl - szukamkrewnych stopnie wojsk marynarka3
Korpus oficerów – oficerowie starsi

SzukamKrewnych.pl - szukamkrewnych stopnie wojsk marynarka4
Korpus oficerów – Admirałowie

SzukamKrewnych.pl - szukamkrewnych stopnie wojsk marynarka5

Źródła:

  • https://archiwum2019-bip.mon.gov.pl/przydatne-informacje/artykul/sluzba-zawodowa/stopnie-wojskowe-1032478/
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_wojskowy