Stopnie służbowe w Straży Granicznej

Stopnie służbowe w Straży Granicznej – są tytułami funkcjonariuszy Straży Granicznej oznaczającymi miejsce danego funkcjonariusza w hierarchii służbowej.

Straż Graniczna została utworzona 16 maja 1991, jako formacja typu policyjnego przeznaczona do ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego. Zastąpiła w tej roli rozwiązane Wojska Ochrony Pogranicza, które były formacją wojskową i obowiązywało w nich to samo umundurowanie i te same stopniowe wojskowe co w Wojsku Polskim[.

Stopnie służbowe mają swoje oznaki. Nosi się je na naramiennikach, nakryciu głowy (czapce garnizonowej, furażerce oraz czapce polowej typu kepi), na rękawach (funkcjonariusze noszący umundurowanie MW) oraz na lewej piersi kurtki służbowej SG lub zimowej nieprzemakalnej.

Stopnie służbowe w Straży Granicznej

Stopnie służbowe Straży Granicznej w pionie lądowym

SzukamKrewnych.pl - sg ladowe

Stopnie służbowe Straży Granicznej w Biurze Lotnictwa

SzukamKrewnych.pl - sg lotnictwo

Stopnie służbowe Straży Granicznej w Morskim Oddziale SG

SzukamKrewnych.pl - Stopnie sluzbowe Strazy Granicznej w Morskim Oddziale SG Stopnie sluzbowe Strazy Granicznej Komenda Glowna Strazy Granicznej

Źródła:

  • https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/stopnie-sluzbowe-strazy/9118,Stopnie-sluzbowe-Strazy-Granicznej-w-pionie-ladowym.html
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopnie_s%C5%82u%C5%BCbowe_w_Stra%C5%BCy_Granicznej_III_RP