Stopnie służbowe w Służbie Więziennej

Stopnie służbowe w Służbie Więziennej – tytuły funkcjonariuszy oznaczające miejsce w hierarchii w Służbie Więziennej. Oznaki stopni SW nawiązują do oznak polskich stopni wojskowych i podobnie jak w wojsku nosi się je na mundurze.

Stopnie służbowe w Służbie Więziennej

SzukamKrewnych.pl - Stopnie sluzbowe w Sluzbie Wieziennej – Wikipedia wolna encyklopedia

Źródło:

  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopnie_s%C5%82u%C5%BCbowe_w_S%C5%82u%C5%BCbie_Wi%C4%99ziennej