Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku (ebook)

22.45 

Opis

Książka stanowi drugi etap realizacji pomysłu zaprezentowania rodzin szlacheckich herbu Sulima na obszarze ziemi łęczyckiej w średniowieczu. Jest uzupełnieniem monografii Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce (2014).

Autorzy charakteryzują osoby należące do pięciu rodzin średnio- i drobnoszlacheckich herbu Sulima, piszących się z Oporówka i Woli Oporowskiej, Krzyżanowa, Sławoszewa i Dalikowa, Dobrej oraz Różyc Sulimowych i Trojanowych, w formie szczegółowych biogramów. Na ich przykładzie można się dowiedzieć o sytuacji majątkowej, polityce matrymonialnej i przyczynach pauperyzacji niektórych rodzin szlacheckich. Przedstawienie kontaktów członków tych rodzin z Oporowskimi i między sobą pozwala na ukazanie zjawisk protekcji i współpracy oraz poszerza wiedzę na temat funkcjonowania zasady solidarności rodowej szlachty w Polsce późnośredniowiecznej. Książka dostarcza bogatego materiału porównawczego do dalszych badań nad społeczeństwem szlacheckim tego okresu. Ważnymi częściami publikacji są tablice genealogiczne oraz indeks. Monografia powinna zainteresować zwłaszcza genealogów, mediewistów i historyków – regionalistów.

Dane szczegółowe:
  • Tytuł: Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku (ebook)
  • Autor: Tadeusz Nowak, Tomasz Pietras
  • Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • ISBN Ebooka: 978-83-808-8507-3, 97883808850732
  • Data wydania ebooka: 2017-04-28
  • Rozmiar pliku Pdf: 5.2MB
  • Ilość stron: 254